Cechy kredytu

0
93

Każdy z nas codziennie słyszy o możliwości uzyskania kredytu(w radiu, telewizji czy telefonicznie od telemarketera). Kredyty to możliwość w miarę łatwego uzyskania gotówki na palące potrzeby.

W każdej umowie muszą się znaleźć pewne niezbędne elementy, bez których umowa kredytowa jest nieważna. Przede wszystkim umowa kredytowa jest ściśle opisana przez prawo bankowe. Kredyt może być udzielony tylko na podstawie pisemnej umowy.

Co do ogólnych cech kredytu zostały one wymienione w prawie bankowym oraz w regulaminach kredytowych poszczególnych banków. Według przepisów prawa bankowego każda umowa kredytowa posiada stałe elementy takie jak:

 • wskazanie stron umowy,
 • niezbędne jest podanie kwoty i waluty kredytu,
 • w umowie musi znaleźć się cel przeznaczenia kredytu,
 • kredytodawca musi także wskazać zasady i termin spłaty kredytu,
 • w umowie musi też znaleźć się wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany przez strony umowy,
 • podstawa w umowie to też kwota i waluta kredytu,
 • zapisy dotyczące sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • w umowie musi także znaleźć się zapis o uprawnieniach banku(co do kontroli wykorzystania i spłaty kredytu),
 • elementem jest też zapis o terminie i sposobie przekazania kredytobiorcy środków pieniężnych do dyspozycji,
 • powinny być także podane warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Wszystkie kredyty posiadają pewne stałe cechy, które opisują ich funkcjonalność, czyli można powiedzieć, że każdy kredyt posiada cechę jaką jest ich pieniężność. Oznacza to, że przedmiotem każdego kredytu są pieniądze. Kolejną stałą cechą kredytu jest jego celowość. Jest to jednoznaczne z faktem, że kredyt udzielany jest na określony cel, a samowolna zmiana przeznaczenia wykorzystania kredytu może zakończyć się wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank.

Dodatkowo w stosunku do każdej umowy kredytowej można użyć określenia zwrotności tej umowy. Jest to związane z tym, że kredyt musi zostać zwrócony w określonym terminie zgodnie z zawartą umową kredytową. Dodatkowo kredyt jest odpłatny, czyli banki pobierają prowizję od kredytu przyznanego, a dłużnik jest zobowiązany do spłaty odsetek od kredytu wykorzystanego. Ponadto umowy kredytowe są zabezpieczane na wypadek niemożliwości jego spłaty.

Wyżej wymienione cechy określają kredyt w ogólności i odnoszą się do każdego kredytu udzielonego przez bank. Oczywiście istnieje wiele form kredytowania, a każda z nich posiada własne cechy ogólne. Kredyty posiadają także wspólne funkcje, które spełniają w obrocie finansowym.

Każda umowa kredytowa spełnia takie zadania jak kreatywność, gdyż tworzy pieniądz. Wypełniają także funkcje płatnicze, gdyż pozwalają kredytobiorcy na spłatę swoich zobowiązań finansowych. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw kredyt pełni zadanie finansowe, gdyż umożliwia sfinansowanie takim podmiotom określonych przedsięwzięć, które są związane z prowadzoną działalnością. Dodatkową funkcją udzielonego kredytu jest funkcja kontrolna, która pozwala na sprawdzenie wiarygodności kredytobiorcy.

Kredyty udzielane przez banki są różnego rodzaju i posiadają swoje charakterystyczne cechy oprócz tych ogólnie związanych z kredytami. Dodatkowe kryteria podają różne banki udzielające kredyty. Kredyty mogą zostać podzielone z uwagi na takie kryteria jak:

 • okres kredytowania,
 • metoda udzielania kredytu,
 • waluta kredytu ( w złotych lub w dewizach),
 • przeznaczenie ( cel kredytu),
 • i inne.

Bank może podzielić udzielane kredyty w zależności od takich cech jak:

 • przedmiot i forma,
 • sposób wykorzystania i spłaty,
 • rodzaj kredytobiorcy,
 • sposób zabezpieczenia,
 • zasady oprocentowania
 • formuły spłaty kredytu.