Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny

0
78

Nie sposób nie zgodzić się z tym, że w obecnych czasach wiele starszych osób zaczyna mieć niekorzystną sytuację finansową. Pojawiające się w starszym wieku choroby i różne niedogodności sprawiają, że życie tych osób staje się droższe niż ludzi będących w młodszym wieku. Z tego powodu powstał nowy produkt finansowy, który nosi nazwę odwróconego kredytu hipotecznego.


Dla kogo jest odwrócony kredyt hipoteczny

Tak zwany odwrócony kredyt hipoteczny został stworzony z myślą o osobach w starszym wieku. Dotyczy to osób, którzy są właścicielami swoich nieruchomości. W takiej sytuacji dana osoba nie tylko może zachować prawa do swojego lokalu. Może ona otrzymywać także świadczenia wypłacane, co miesiąc. Polskie prawo mówi, że obecnie tylko osoby starsze mają możliwość skorzystania z renty świadczonej dożywotnio. Renta ta jest przyznawana na warunkach, w których osoby starające się o nią muszą się zrzec praw do swojej nieruchomości. Wówczas właścicielami takich lokali staja się prywatne firmy zajmującymi się funduszami hipotecznymi. Najczęściej w takiej sytuacji prawnym właścicielem staje się fundusz.

Jakie korzyści płyną z zaciągniętego odwróconego kredytu hipotecznego

Osoby, które zdecydowały się na zaciągnięcie odwróconego kredytu hipotecznego mogą korzystać wypłaty z tytułu zawartej umowy z daną instytucja, w której kredyt został zaciągnięty. Pieniądze wypłacane są w formie świadczeń. Najczęściej odbywa się to jednorazowo. Pieniądze, które zostaną przyznane takim osobom nie muszą zostać spłacane. Po śmierci osoby, która skorzystała z rozwiązania, jakim jest odwrócony kredyt hipoteczny nieruchomość należąca do niej zostaje sprzedana. Jednak ci, którzy zostali spadkobiercami zmarłego mają możliwość decydowania czy dany lokal ma zostać sprzedany czy może chcą go przejąć.

Odwrócony kredyt gotówkowy a renta

Żeby lepiej rozpoznać jak wygląda odwrócony kredyt hipoteczny należy udać się do prawnika. Specjalista, do którego się udamy wyjaśni nam wszystkie różnice dzielące te dwie różne sprawy. Poza tym zaopatrzymy się w wiedzę, dzięki której unikniemy nieporozumień i pułapek, w które możemy bez niej wpaść. Warto jest dowiedzieć się w tej kwestii jak najwięcej, ponieważ Polska jest krajem, w którym nie istnieją sprecyzowane zasady mówiące o kredycie hipotecznym. Takie rozwiązania mogą zaoferować instytucje, którymi są banki. W przyszłości powinny pojawić się dokładne zasady przyznawania odwróconego hipotecznego. Jednak przyjdzie nam na to jeszcze chwilę poczekać, ponieważ obecnie trwają pracę nad wytycznymi, które regulowałyby ustawę dotyczącą sprawy odwróconego kredytu hipotecznego.