Czy decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpływają na decyzje kredytowe?

0
427

Rada Polityki Pieniężnej potwierdziła, że niskie stopy procentowe zostaną w narodowej gospodarce praktycznie przez kolejny rok, a może i dłużej. Ekspansywna polityka monetarna tak naprawdę obowiązuje od lat 80, co widać szczególnie w statystykach FED-u, czyli amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Narodowy Bank Polski kopiuje, naśladuje działania banków centralnych w celu utrzymania równowagi, również walutowej. Czy decyzje Rady Polityki Pieniężnej, dalej RPP wpływają na decyzje kredytowe? I jak sie mają do tego inne produkty jak np. karty?

Wpływ niskich stóp procentowych na decyzję kredytową

Niska stopa procentowa oznacza mniejsze koszty zobowiązania, ale też znacznie szybszy dostęp do kredytu gotówkowego. Jeżeli zestawisz dwóch kredytobiorców z niższym i wyższym poziomem dochodu, ten w wyższym zakwalifikuje się do kredytu konsumpcyjnego nawet przy wysokich stopach procentowych, a kredytobiorca z niższymi zarobkami niestety nie otrzyma zobowiązania ze względu na restrykcje. Przy niskich stopach procentowych nawet osoba z niskimi zarobkami może wnioskować o kredyt, bo naturalnie spadają wymagania dotyczące spłaty. Potrzebujesz mniejszych potwierdzeń do podpisania umowy. To zatem bardzo dobra wiadomość dla gospodarstw domowych, gdzie trudno zbudować poduszkę kapitału.

Życie na kredyt zamiast oszczędzania w polityce ekspansywnej

Niskie stopy procentowe wymuszają na społeczeństwie zadłużenie, życie na kredyt, inwestowanie kredytem, aby przeciwstawić się rosnącej inflacji. Oszczędzanie nie opłaca się na dłuższą metę zjadane przez inflację. Akurat inflacja w rozpatrywaniu wizji politycznej opłaca się, bo spłaca publiczne zadłużenie znacznie szybciej. Niskie stopy procentowe docelowo zwiększają władzę bankowości centralnej nad bankami detalicznymi, w których topnieją zyski. Polska nie narzuca akurat własnych standardów polityki monetarnej, ale ze względu na zbyt małą gospodarkę musi naśladować innych, wielkich graczy, w tym Europejski Bank Centralny, FED, Bank Japonii, a to zaledwie wstęp.

Mniejsze restrykcje przy wnioskowaniu o kredyt gotówkowy

Sytuacja na rynku kredytowym, dzięki niskim stopom procentowym stabilizuje się, nawet w parabankach. Polityka ekspansywna potencjalnie chroni przed dużymi konsekwencjami kryzysu gospodarczego, niestety kosztem społeczeństwa. Globalnie natomiast utrzymuje w ryzach waluty. Przy niskich stopach procentowych banki nie muszą nakładać tak dużych restrykcji na rozpatrywanie wniosków. Tym samym poprawia się dostępność zadłużenia dla słabszych ekonomicznie gospodarstw domowych.