Czy konsolidacja to skuteczna metoda walki z nadmiernym zadłużeniem?

0
63

Nadmierna skala zadłużenia, przekraczająca najczęściej 30% dochodów miesięcznych prowadzi do pogorszenia sytuacji ekonomicznej. Konsolidacja kredytów to narzędzie występujące standardowo we wszystkich bankach detalicznych umożliwiające szybkie zamknięcie dotychczasowych zobowiązań. Czy konsolidacja to skuteczna metoda walki z nadmiernym zadłużeniem?

Czynnik polityki monetarnej w popycie na kredyt konsolidacyjny

W krajowej gospodarce od ponad dekady obowiązują niskie stopy procentowe (wynik historyczny). Wskazana tendencja w polityce monetarnej zachęca pożyczkobiorców do wykorzystania konsolidacji, jako formy restrukturyzacji budżetu. Pozyskanie kredytu konsolidacyjnego jest związane zawsze z wykazaniem pozytywnej zdolności kredytowej, czyli zdolności do regulowania zobowiązań. Można założyć, że bez stabilnych dochodów miesięcznych i bez racjonalnej sytuacji ekonomicznej konsolidacja, krótko mówiąc nie jest możliwa.

O co powinien zadbać kredytobiorca przy konsolidacji?

Nie chodzi tylko o pozytywną zdolność kredytową. Kredytobiorca powinien potwierdzić również działania banku detalicznego w ramach spłaty bieżących zobowiązań. O co konkretnie chodzi? Trzeba skontaktować się z instytucjami i otrzymać odpowiedź dotyczącą przelania środków na konto. W przeciwnym wypadku kredytobiorca naraża się na duże konsekwencje windykacyjne. Często okazuje się, że środki z konsolidacji nie są wystarczające do pokrycia wszystkich długów. Wtedy kredytobiorca musi wyciągnąć pieniądze z własnej kieszeni zgodnie z uwarunkowaniami dotychczasowych umów kredytowych.

Co obejmuje kredyt konsolidacyjny?

Konsolidować można wszystkie rodzaje pożyczek/kredytów gotówkowych, tzn. kredyt samochody, ratalny, limity na karcie kredytowej. Brak ograniczeń, a także wykorzystanie niskiej raty miesięcznej wraz z wydłużeniem okresu kredytowania to najlepsza wiadomość dla kredytobiorców. Niestety konsolidacja nie jest skuteczna, jeżeli nie posiadasz zdolności kredytowej, czy zabezpieczeń majątkowych w zależności od polityki instytucji kredytowej. Konsolidacja zakłada, że kredytobiorca nie będzie już korzystał z pozamykanych form kredytowania. O czym się często zapomina. Im lepsza zdolność kredytowa, tym naturalnie większy potencjał konsolidacyjny.