Im większy wkład własny, tym lepsza oferta kredytowa

0
83

Ubezpieczenie pomostowe opłacane jest zawsze na początku okresu kredytowania. Kontynuujemy je aż do momentu uzyskania wszelkich wpisów do ksiąg wieczystych. Ubezpieczenie to pobierane jest w postaci marży, które w gruncie rzeczy powiększa nieco oprocentowanie kredytu. Koszty w znacznej mierze uzależnione są od okresu w jakim uda nam się załatwić wszelkie formalności związane z wpisami do ksiąg wieczystych. Jeśli zapłacimy więcej po okresie, kiedy ubezpieczenie nie było już konieczne bank ma obowiązek zwrócić nam różnicę w składkach na nasze konto. Wszelkie koszty ubezpieczenia niskiego ponoszą zazwyczaj ci, którzy nie dysponują 20 procentowym wkładem wymaganym przez bank. To brakujące kwota udziału podlega ubezpieczeniu. Naliczona kwota pobierana jest zazwyczaj jako podwyższoną marża. Dopiero gdy osiągniemy pułap wkładu własnego akceptowany przez bank możemy zaprzestać opłat związanych z kosztami ubezpieczenia.

Polisa w banku a marża kredytowa

Kredyty hipoteczne wymagają zabezpieczenia kredytu w postaci ubezpieczenia nieruchomości. Placówki bankowe bardzo często oferują klientowi możliwość skorzystania z własnej, specjalnie przygotowanej oferty ubezpieczeniowej. Jeżeli podejmiemy decyzję o samodzielnym ubezpieczeniu nieruchomości musimy pamiętać że umowa powinna być odnawiana. Bardzo ważne jest również dokonanie cesji z polisy na bank. Każdy bank może wymóg na nas dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci cesji właśnie . Często odbywa się ona za pośrednictwem naszego ubezpieczenia na życie. Są wymagane przez banki szczególnie gdy o kredytowanie starają się osoby samotne, starsze lub te, które są jedynymi żywicielami rodzin. Stąd też placówki bankowe stworzyły oferty popierające się na wykupią polis NNW oraz od ryzyka utraty pracy. Choć nie są w żadnym wypadku konieczne to jednak mogą znacznie wpłynąć na obniżenie marży kredytowej.

Popularność kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne są bardzo popularnymi produktami bankowymi przede wszystkim z powodu możliwości zdobycia dużej gotówki na spełnienie marzeń o własnym mieszkaniu. Stopa RRSO nazywana również rzeczywistą roczną stopą oprocentowania, jest wartością która ilustruje korelację pomiędzy całkowitymi kosztami, które musi ponieść kredytobiorca, a kwotę otrzymanego kredytu, który przekładamy na okres 12 miesięcy. Zaznajomić się z nimi można za pośrednictwem materiałów udostępnianych przez bank, które pokazują symulację naszego zobowiązania finansowego w stosunku do niego. Oprocentowanie rzeczywiste bierze pod uwagę nie tylko koszty poniesionych odsetek, opłat przygotowawczych czy pozostałych kosztów. Bierze także pod uwagę każdą wartość przepływu finansowego, które są bezpośrednio związane ze spłatą zaciągniętego kredytu, uwzględniając poszczególne okresy trwania podpisanej przez nas umowy kredytowej. Kredyty hipoteczne, pomimo dużego zainteresowania, są produktami nie osiągalnymi dla wszystkich, choćby ze względu na stosunkowo wysokie raty oraz koszty związane z jego utrzymaniem. Choć z jednej strony przeznaczone są głównie dla osób, które nie dysponują wystarczającą ilością gotówki na zakup nieruchomości od ręki, czasami ilość procedur i zasad kredytowania, może skutecznie zniechęcić do ich zaciągania. Jednak banki dają duże możliwości potencjalnym klientom. Możliwość negocjacji stawek oraz dużo korzystniejsze warunki dla stałych klientów oraz dla wszystkich tych, którzy dysponują choć częścią kwoty na wykup nieruchomości. Na szczęście nie jesteśmy ograniczeni do wyboru jednej czy dwóch placówek. Rynek finansowy w Polsce należy do najbardziej rozbudowanych w Europie, z tego powodu ofert kredytowania jest naprawdę wiele i nie musimy decydować się na pierwszą z brzegu.