Jak uzyskać chwilówkę?

0
107

Kiedy już jesteśmy zdecydowani na podjęcie chwilówki wówczas wystarczy złożyć wniosek o pożyczkę do wybranego parabanku, datę spłaty zsynchronizować z dniem wypłaty wynagrodzenia by zapobiec destabilizacji budżetu domowego. Podstawą jest świadomość, aby zadłużenie nie było regulowane ze znaczną zwłoką, gdyż w takim przypadku instytucje parabankowe wystosowują wysokie kary za niespłacenie zobowiązania w terminie.

Minimum formalności

Chwilówka zaskakuje minimalna ilością dokumentów niezbędnych do jej przyznania. Tak jak w instytucjach bankowych potrzebne są bardziej szczegółowe typy zaświadczeń, tak w instytucjach pozabankowych zostały one ograniczone do niezbędnego minimum. Duża ilość dokumentów wydłuża czas rozpatrywania wniosku i wydawania decyzji,a środki z parabanku mogą być na koncie już tego samego dnia. Z uwagi na oczekiwania klientów co do szybkiego udostępnienia potrzebnych środków finansowych, aby starać się o jej przyznanie należy posiadać:

  • Zaświadczenie o wysokości osiąganego dochodu – większość instytucji pozabankowych nie wymaga tego typu dokumentów, jednakże warto je przygotować wcześniej, gdyż niektóre instytucje parabankowe bez takowego zaświadczenia nie udzielają krótkoterminowego zobowiązania
  • Indywidualne konto w instytucji bankowej – na jego numer zostaje udostępniona pożyczkobiorcy wnioskowana kwota środków finansowych
  • Stały adres zamieszkania
  • Dokument potwierdzający tożsamość pożyczkobiorcy, taki jak dowód osobisty lub paszport

Wypełniony wniosek pożyczkowy z danymi osobistymi pożyczkobiorcy takimi jak adresy zamieszkania, zameldowania i do korespondencji, numer PESEL, do wniosku należy załączyć wymagane przez parabank dokumenty potwierdzające predyspozycje pożyczkobiorcy do przyznania chwilówki

Jak wiemy, reklamy firm pożyczkowych możemy spotkać wszędzie. Pożyczkodawcy chcą trafić do jak największej grupy pożyczkobiorców, niestety większość z nich nie znając procedur przyznawania chwilówki często rezygnuje z tego typu wsparcia. Dlatego tak ważne jest by aby świadomie wybrać opcję pożyczkową dostosowaną do naszych oczekiwań i potrzeb finansowych należy zapoznać się z istotą tego krótkoterminowego zobowiązania.