Kluczowe zalety kredytów gotówkowych

0
79

Wprowadzenie kredytów gotówkowych do budżetu gospodarstwa domowego to w wielu przypadkach bardzo korzystna perspektywa. Oczywiście kredytobiorca nie może pozyskiwać zadłużenia, nawet krótkoterminowego bez dokładnego przeanalizowania własnych możliwości ekonomicznych. W artykule poznasz kluczowe zalety kredytów gotówkowych i zrozumiesz lepiej działanie podstawowego narzędzia zadłużeniowego w krajowych gospodarstwach domowych.

Korzyści wynikające z krótkoterminowego zadłużenia

Pożyczka gotówkowa wyróżnia się przede wszystkim brakiem celowości w umowie. Co to znaczy? Kredytobiorca nie musi mówić, czy potwierdzać, na co wydaje dodatkowe pieniądze. To pozwala na zachowanie dużej elastyczności w kredytowaniu. Taka formuła współpracy przydaje się szczególnie osobom, które potrzebują pieniędzy na rozwój dodatkowych projektów bez wiedzy rodziny, partnerów życiowych, współpracowników biznesowych. W kredytach gotówkowych nie ma bowiem potrzeby angażowania współmałżonka. Duża anonimowość i stosunkowa łatwość pozyskania kredytu gotówkowego to kolejne zalety. Nie musisz zgłaszać się tylko do banków komercyjnych, ale również do firm pożyczkowych, czy nawet inwestorów indywidualnych powiązanych z różnymi instytucjami finansowymi. Pożyczki gotówkowe nabrały pozytywnego charakteru szczególnie po ograniczeniu oprocentowania nominalnego, a także po optymalizacji, tzw. kosztów pozaodsetkowych. W ten sposób przeciętny kredytobiorca nie musi obawiać się utraty majątku trwałego nawet przy drobnych opóźnieniach ze spłatą zobowiązania. To niezwykle dobra wiadomość, która pozwoliła na oczyszczenie branży kredytów krótkoterminowych z nieuczciwych podmiotów.

Jaka kwota kredytu gotówkowego jest najbardziej atrakcyjna?

Pożyczka gotówkowa w kraju kształtuje się na poziomie od 100 do lekko ponad 200 000 złotych. Maksymalnych kwot nie opłaca się pozyskiwać, ponieważ miesięczna rata jest dość niekorzystna w porównaniu do innych kredytów związanych z typowymi inwestycjami. Przy małych kwotach kredyt gotówkowy opłaca się najbardziej. Przedział 100 – 5000 złotych jest zdecydowanie najpopularniejszy. Klasa średnia zaciąga pożyczki gotówkowe na poziomie do 20 000 – 30 000 złotych na wakacje, remonty, samochody, czy inne dobra trwałe, czy nowoczesne gadżety. To pokazuje jeszcze duże rozwarstwienie społeczeństwa w zakresie zadłużenia.

Podsumowanie zalet kredytów gotówkowych

Minimalne formalności przy podpisywaniu umowy kredytowej. Dostęp do kredytów gotówkowych w bankach, firmach pożyczkowych, u inwestorów indywidualnych. Brak potrzeby zabezpieczenia umowy majątkiem trwałym, w tym nieruchomością, brak ubezpieczenia (opcjonalne) to zdecydowanie najważniejsze zalety tej formy zadłużenia. Poza tym rynek kredytów krótkoterminowych wspierają zdecydowanie bardzo niskie stopy procentowe utrzymujące się od dekady, czyli od ostatniego kryzysu finansowego zapoczątkowanego w Stanach Zjednoczonych w sektorze nieruchomości.