Lokata strukturyzowana

0
96

Pojęcie lokaty strukturyzowanej.

Lokata strukturyzowana jest lokatą jaka jest skierowana do osób, które chcą, aby ich inwestycja była w pełni bezpieczna, a jednocześnie, aby ich zyski były większe niż zyski jakie można osiągnąć na tradycyjnej lokacie bankowej. Trzeba mieć jednak na uwadze, że lokata ta nie zawsze daje nam zyski i istnieje pewne ryzyko, że osiągniemy stratę. Czasami lokatę strukturyzowaną nazywa się lokatą inwestycyjną. Jest ona instrumentem finansowym jaki złożony jest z przynajmniej dwóch instrumentów finansowych. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy. Z jednej mamy część inwestycyjną, zaś z drugiej część oszczędnościową. Większa część kapitału od 75% do nawet 95% lokowana jest w instrumenty, które są w pełni bezpieczne, chociażby w obligacje skarbowe. Resztę inwestuje się w produkty, które są bardziej ryzykowne, ale mogą dać nam większe zyski. Ta część lokaty, która jest mniej ryzykowna ma za zadanie ochronić nasze pieniądze w całości lub w pewnej części. Część inwestycyjna, która jest bardziej ryzykowna ma za zadanie pomóc nam osiągnąć zysk jaki zakładaliśmy. Innymi słowy lokata strukturyzowana jest formą zakładu, gdyż zakłada się, że wartość danych instrumentów w czasie trwania naszej inwestycji, albo spadnie, albo wzrośnie i da nam zyski. To pewnego rodzaju forma hazardu. Można sporo zarobić, ale można też sporo stracić. Ale jak to się mówi, kto nie ryzykuje ten nic nie ma. Lokata strukturyzowana jest ryzykowna, ale gwarantuje nam, że nie utracimy wszystkiego co mieliśmy.

Bardzo często banki z pieniędzy jakie deponujemy na lokacie pobiera prowizję, która zwana jest marżą dla banku. Dobrze jest sprawdzić ile ta marża będzie wynosiła zanim założymy lokatę. Trzeba również wiedzieć, że jest to lokata długoterminowa. Zwykle zakładana jest na okres od dwóch do trzech lat. Klient musi mieć gwarancję, że cała wpłacona kwota zostanie mu zwrócona i przez to lokata ma charakter długoterminowy. Przez ten czas ma ona wypracować zysk na pożądanym poziomie, aby nie mieć na koniec lokaty strat. Mówiąc inaczej jeżeli zsumuje się na koniec lokaty jej bezpieczną część i zysk z tej części mamy gwarancję zwrotu kapitału jaki wpłaciliśmy. Lokata strukturyzowana powinna częściowo lub w pełni chronić nasz kapitał. Powinna mieć zdefiniowany czas trwania inwestycji, a także powinna być określona formuła według której wyliczany jest zysk i jego warunki uzyskania. W lokacie powinien być również wbudowany instrument pochodny, który informuje nas w co bank będzie inwestował naszą ryzykowną część lokaty strukturyzowanej.