Lokata terminowa – co można zyskać?

0
149

Dobra lokata to duże możliwości. Co prawda zysk nie będzie może oszałamiający, ale będzie to zysk bezpieczny i pewny. Bezpieczeństwo inwestycji wynika zarówno samego sposobu inwestowania, jak i z tego, że środki są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który wypłaci je w przypadku i tak dość mało prawdopodobnego wydarzenia, jakim byłaby niewypłacalność banku. Lokaty terminowe są oferowane praktycznie przez każdy z działających banków i to powoduje, że oferta jest dość szeroka. Warto więc na początek skorzystać z pomocy jakiegoś aktualnego zestawienia lokat dostępnego w internecie.

Jakie parametry lokaty należy brać pod uwagę? Jeśli chodzi o zyski, to podstawowym parametrem, który je określa, jest oprocentowanie lokaty. Jego wysokość przekłada się bowiem na wysokość otrzymywanych z lokaty odsetek. Oprocentowanie to może być stałe lub zmienne. W pierwszym przypadku przez cały okres trwania lokaty obowiązuje stawka oprocentowania określona na podstawie wysokości stóp procentowych w dni jej otwarcia. Z kolei przy oprocentowaniu zmiennym, zmiany stóp procentowych na bieżąco wpływają na zmiany oprocentowania, co najłatwiej można zaobserwować w przypadku lokat długoterminowych. Na zyski będzie tez wpływać częstotliwość kapitalizacji odsetek – im częstsza, tym lepiej, ponieważ przy każdej kapitalizacji odsetki są dopisywane do środków będących podstawą do naliczania kolejnych odsetek. Ważny jest również czas trwania lokaty. W pewien sposób wpływa on na wysokość zysków, gdyż dłużej pracujące środki, zwłaszcza przy odpowiedniej kapitalizacji to większe zyski. Jednak czas trwania lokaty ma też wpływ na to, kiedy będziemy mogli środki podjąć bez obawy o utratę wypracowanych już odsetek. W przypadku, kiedy dysponujemy wolnymi środkami, których nie będziemy potrzebowali przez dłuższy czas, na przykład rok, czy dwa lata, to warto zdecydować się na lokatę długoterminową. W przypadku braku pewności, co do tego, czy środki będą nam w najbliższym czasie potrzebne, lepszym rozwiązaniem będzie lokata krótkoterminowa. Wato jednak zadbać o to, aby również z takiej lokaty wyciągnąć jak najwięcej, dlatego też powinna to być lokata na jak najlepszych warunkach.

Jednak czasem zysk ze zwykłej lokaty może być dla kogoś niewystarczający. Jeśli jednocześnie zależy nam na większym zysku i nadal dość dużym bezpieczeństwie inwestowania, to warto pomyśleć o rozwiązaniu, jakim jest lokata podwójna. W przypadku takiej lokaty środki są dzielone na dwie części. Jedna z nich jest inwestowana w typowy dla lokaty sposób, zaś druga jest inwestowana nieco bardziej ryzykownie, ale jest też wyżej oprocentowana.