Najlepsze lokaty dwumiesięczne.

0
101

Lokata Happy w Idea Banku.

W grupie lokat dwumiesięcznych na pierwszym miejscu znalazła się Lokata Happy, oferowana przez Idea Bank. Jest to bank jaki ma w swojej ofercie wiele instrumentów finansowych takich jak lokaty i bardzo często są to oferty zajmujące najlepsze miejsca w rankingach internetowych. Depozyt jaki oferuje nam ten bank ma oprocentowanie stałe w wysokości 4,00% w skali roku. Kwota jaką można wznieść na tą lokatę mieści się w przedziale od 500 złotych do 10 000 złotych. Oferta skierowana jest do nowych klientów banku i każdy nowy klient może skorzystać z założenia lokaty happy tylko raz. Największą zaletą Lokaty Happy jest to, że klienci nie mają konieczności zakładania konta osobistego ani też nie muszą korzystać z innych usług banku. Mamy kilka możliwości założenia lokaty happy. Możemy zrobić to online, odwiedzając oddział Idea Banku lub wykorzystując do tego celu bankowość telefoniczną. Odsetki Idea Bank w Lokacie happy kapitalizuje na koniec okresu trwania tej lokaty, a jej zerwanie wcześniej niesie za sobą konsekwencje w postaci całkowitej utraty zgromadzonych odsetek.

Lokata Mobilna w Getin Banku.

Tuż za lokatą happy oferowaną przez Idea Bank uplasowała się Lokata Mobilna jaką proponuje nowym i obecnym klientom Getin Bank. Jest to depozyt ze stałym oprocentowaniem w wysokości 3,00% w skali roku. Dopuszczalna kwota jaką może wpłacić klient na ten depozyt mieści się w przedziale od 500 zł do10 000 zł. Lokatę Mobilną w Getin Banku można założyć tylko raz, za pośrednictwem bankowości mobilnej. Getin Bank wymaga założenia konta osobistego, aby można było skorzystać z tej oferty. Wystarczy dokonywać tylko jednej płatności kartą w miesiącu, aby mieć zupełnie darmowy rachunek osobisty i darmowe wypłaty we wszystkich bankomatach jakie działają na terenie Polski. Oprocentowanie na lokacie jest stałe przez cały okres jej trwania z kapitalizacją odsetek na zakończenie lokaty. Jeżeli klient zerwie depozyt wcześniej utraci odsetki. Bezpieczeństwo wkładu na depozytach w Getin Banku zapewnia gwarancja BFG.

Lokata Nr 1 Plus.

Trzecie miejsce wśród najlepszych lokat na dwa miesiące zajmuje propozycja Idea Banku jaką jest lokata Nr 1 Plus. Porównując trzecie miejsce z poprzednimi dwoma można zauważyć znaczący spadek wysokości oprocentowania lokaty w skali roku. Tutaj wynosi ono 1,65%. Różnica jest naprawdę spora. Lokata jest idealna dla osób bogatszych, gdyż można na nią wpłacić co prawda 500 złotych, ale górna granica wpłaty na lokacie wynosi okrągły 1 milion złotych. Jest to propozycja przygotowana zarówno dla nowych jak i obecnych klientów Idea Banku. Można założyć depozyt online lub poprzez aplikację mobilną. Jednym z warunków jaki trzeba spełnią, aby móc skorzystać z oferty jest założenie w banku konta osobistego. Bez niego oferta nie jest dostępna. Odsetki kapitalizowane są na zakończenie lokaty, a jej wcześniejsze zerwanie pozbawia nas wszystkich odsetek jakie uda nam się wypracować.