Oprocentowanie zmienne

0
91

Pojęcie oprocentowania zmiennego.

Oprocentowanie zmienne jak sama nazwa nam może na to wskazywać, mówi o tym, że w trakcie trwania umowy bank może bez żadnych konsekwencji zmienić oprocentowanie lokaty jaka została w nim założona. Jest to możliwe w przypadku konta oszczędnościowego jak również w przypadku lokaty, która ma zmienne oprocentowanie. Wybranie zmiennego oprocentowania danego produktu finansowego będzie dla nas korzystne w sytuacji, kiedy można przewidzieć, że w niedalekiej przyszłości wzrosną stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Jest kilka sytuacji, w wyniku których bank może zmienić oprocentowanie naszej lokaty. Dzieje się tak, kiedy są widoczne zmiany stóp procentowych NBP, a także w sytuacji, kiedy zmieniają się stopy oprocentowania lokat na rynku międzybankowym, czyli tak zwane stawki WIBOR i WIBI. Bank może zmienić oprocentowanie lokaty również w sytuacji, kiedy dojdzie do zmiany poziomu rentowności bonów skarbowych, będą miały miejsce zmiany poziomu kształtowania się rezerw obowiązkowych, jak również w sytuacji, kiedy zmieni się składka jaką bank płaci na BFG. Takich powodów przez które bank może zmienić wysokość oprocentowania depozytu jest jeszcze co najmniej kilka. Wyżej wymienione sytuacje, są najczęstszymi powodami, przez które banki zmieniają oprocentowanie lokaty. Każdy z tych powodów jest ważny i trzeba się z nim liczyć, kiedy zdecydujemy się na założenie lokaty ze zmiennym oprocentowaniem. Największy wpływ na oprocentowanie lokat mają stopy procentowe banku centralnego oraz stawka pożyczek jakie występują na rynku międzybankowym. Zanim zdecydujemy się na lokatę ze zmiennym oprocentowaniem powinniśmy sprawdzić, czy jest ona obciążona dużym ryzykiem.

Pojęcie oprocentowania nominalnego.

Z oprocentowaniem depozytów bankowych wiąże się wiele pojęć. Jednym z nich jest tak zwane oprocentowanie nominalne. Co tak naprawdę określa? Oprocentowanie nominalne nazywane jest również nominalną stopą procentową i jest ono zawsze podawane w skali roku. W oprocentowaniu nominalnym nie uwzględnia się okresu na jaki została założona lokata, a także oprocentowanie to nie uwzględnia kapitalizacji odsetek oraz podatku od zysków kapitałowych. W oprocentowaniu nominalnym nie wskazuje się żadnych innych kosztów związanych z uruchomieniem lokaty.