Wkład własny a kredyt samochodowy

0
85

Wbrew obiegowym opiniom, zaciągnięcie kredytu samochodowego bez wkładu własnego jest możliwe. Oczywiście żaden bank nie decyduje się na taki krok bezwarunkowo. W każdym przypadku wiąże się to z dodatkowymi obostrzeniami, które – niejednokrotnie – przedkładają się na konkretne korzyści dla kredytobiorcy.

Wkład własny – czym jest?

Kredyty samochodowe często są obarczone tak zwanym wkładem własnym. Pojęciem tym określamy środki, które wpłacamy na rzecz naszego kredytu, w celu poprawy warunków finansowania zakupu auta i zwiększenia przyznawalnej sumy kredytu. Tym samym łączna suma udzielonego kredytu nie wyniesie 100 procent, lecz około 70 – 90 procent, w zależności od konkretnej oferty. Oczywiście pojęcie wkładu własnego nie jest tożsame wyłącznie z kredytami samochodowymi. Dotyczy ono przeważnie zobowiązań finansowych o długim okresie spłaty, których kwoty są relatywnie wysokie (np. w kredytach hipotecznych).

Jak uniknąć wkładu własnego?

Oczywistym jest, że większości kredytobiorców wkład własny nie jest na rękę. Wymusza on na nich posiadanie dodatkowych środków, których wysokość może wynieść nawet 20 – 30 tysięcy złotych! Nie oznacza to jednak, że jego zapłata zawsze jest konieczna. Niektóre banki odstępują od jego wpłacenia w sytuacji, gdy kredytowany pojazd ma określoną wartość. Chodzi tu zwłaszcza o auta nowe, maksymalnie 3 letnie, których stopień zużycia jest niski. Ich wartość rynkowa jest relatywnie wysoka, co samo w sobie jest korzystnym zabezpieczeniem kredytu. Oczywiście w przypadku chęci zakupu aut starszych, uniknięcie konieczności zapłaty wkładu nie będzie możliwe.

Jak uzyskać więcej, niż się oczekuje?

Kredyt samochodowy nie musi swoją sumą obejmować 100 procent wartości samochodu. W przypadku niektórych ofert, suma ta wzrasta nawet do 120 procent wartości, co wiąże się z koniecznością uregulowania przez kredytobiorcę dodatkowych opłat. Są one najczęściej związane z kosztami obsługi Klienta (na przykład prowizja bankowa), lub kosztami ubezpieczenia pojazdu. Opcjonalnie dodatkowe środki można też wykorzystać chociażby na wykupienie określonych ulepszeń, bądź też na zakup ubezpieczenia od utraty pracy. Teg typu kredyty są oczywiście dostępne bez wkładu własnego, aczkolwiek mogą je uzyskać wyłącznie Klienci dysponujący bardzo dobrą historią kredytową i wysokimi dochodami,. Nie bez znaczenia jest też klasa kredytowanego samochodu.

Wkład własny a uproszczona procedura kredytowa

Choć wiele banków udziela kredytów samochodowych bez konieczności wpłaty wkładu własnego, to jednak są odstępstwa od tej reguły. Jednym z nich jest uproszczona procedura kredytowa, która wiąże się przede wszystkim z brakiem konieczności dostarczenia zaświadczenia o dochodach. W myśl tej procedury, bank udziela kredytu w oparciu o pisemne oświadczenie kredytobiorcy (o uzyskiwanych dochodach) i np. wyciągom z rachunku bankowego. Na tej podstawie można – w pewnym przybliżeniu – oszacować dochody i rozchody potencjalnego kredytobiorcy i na ich podstawie ocenić zdolność kredytową. Niestety krok ten wiąże się najczęściej z dodatkowym zabezpieczeniem, występującemu najczęściej w postaci wpłacanego wkładu własnego.

Podsumowując, wkład własny jest co prawda pewnym ograniczeniem dla potencjalnego kredytobiorcy, ale – w dalszej perspektywie – może on wiązać się z szeregiem korzyści finansowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że znacznie redukuje on łączną sumę kredytu, co wiąże się ze zmniejszonymi kosztami zobowiązania. Niemniej w sprzyjających warunkach, można uniknąć jego zapłaty, co również wiąże się z pewnymi obostrzeniami.