Zmienne, stałe – jakie oprocentowanie przy lokacie?

0
79

O oprocentowaniu mowa najczęściej przy kredytach. Klienci porównują ze sobą poszczególne oferty kredytów bankowych w poszukiwaniu oczywiście jak najniższego oprocentowania. Sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej gdy mowa o lokatach bankowych, czy ogólnie rzecz biorąc produktów oszczędnościowych. Klienci porównują oferty w poszukiwania jak najwyższego oprocentowania.

Przy kredytach czy to gotówkowych czy to hipotecznych Klient nie ma wyboru. Musi zgodzić się na warunki dyktowane przez bank. Ten zaś może narzucić nie tylko maksymalną sumę kredytu, oprocentowanie ale również to czy będzie ono stałe czy zmienne. Z lokatami bankowymi jest nieco inaczej. Klient ma zdecydowanie większe pole wyboru. Może sam zdecydować się na to czy wybierze lokatę ze zmiennym czy też ze stałym oprocentowaniem. Zresztą sama specyfika lokaty sprawia, że to Klient pożycza pieniądze za pośrednictwem tego produktu bankowi. Pieniądze deponowane są na lokacie na określony czas oraz określone wcześniej w umowie oprocentowanie.

Im wyższe oprocentowanie tym większy potencjalny zysk. Przeglądając oferty poszczególnych lokat warto również zwrócić uwagę na sposób kapitalizacji odsetek. Lokaty długoterminowe z kwartalną kapitalizacją odsetek mogą wypracować nieco większy zysk. Większość ofert lokat bankowych umożliwia wyłącznie końcową kapitalizację odsetek. To znaczy, że cały wypracowany zysk doliczany jest dopiero przy wypłacie środków po upłynięciu terminy umowy. Istotną kwestię stanowi też rodzaj oprocentowania- stałe czy zmienne.

Wśród największych zalet oprocentowania stałego jest to, że już w dniu zawarcia umowy wiadomo jaki zysk zostanie wypracowany. Zupełnie inaczej jest z oprocentowaniem zmiennym. Zysk z lokaty przy zmiennym oprocentowaniu wiadomy jest dopiero po rozwiązaniu umowy. Przez cały okres trwania wysokość oprocentowania będzie ulegać wahaniom. Wpływ na wysokość oprocentowania ma między innymi inflacja czy stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Wymienić można jeszcze kilka innych czynników. Jest ich dość spora a zmiana jakiegokolwiek pośród nich wpływa na wysokość oprocentowania.

Najprościej poszukiwania lokaty rozpocząć od banku, w którym to już posiadamy konto bankowe. Banki o wiele chętniej oferują preferencyjne warunki założenia lokaty bankowej stałym klientom. Choć oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy to bank chcąc zachęcić nowych Klientów oferuje zdecydowanie korzystniejsze warunki lokat tylko dla nich. dobrze jest dokładnie zapoznać się z każdą, a tym bardziej promocyjną ofertą.